Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος εξηγεί τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη λόγω των (πολυ-)κρίσεων, το στάδιο ετοιμότητας στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα αλλά και τις επτά δέσμες αλλαγών που πρέπει να προβεί η χώρα μας για να καταστεί πιο ανθεκτική.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.