Ο Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων & ΜΜΕ, κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ο Παναγιώτης Τσάκωνας, Καθηγητής διεθνών σχέσεων, σπουδών ασφάλειας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητούν και αναλύουν με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Η Στρατηγική του Ελσίνκι: 20+1 Χρόνια Μετά» (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης) που επιμελήθηκε ο Παναγιώτης Τσάκωνας και συνιστά την πρώτη συλλογική προσπάθεια να αντληθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα και ενδεχομένως να προταθούν ορισμένες λύσεις για το σήμερα.

Μπορείτε να ακούσετε τη συζήτηση εδώ.