Η Εμμανουέλα Δούση αναλύει τα βήματα που χρειάζεται να κάνει η Ελλάδα  την επόμενη τετραετία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.