“Κοιτώντας τη σημερινή Ινδία, οι γενικότερες πολιτικές σχέσεις με την Ελλάδα είναι καλές, οι οικονομικές εμπορικές, στρατιωτικές καθώς και αυτές στο πεδίο της κοινωνίας των πολιτών, καταφανώς υπολείπονται και θα πρέπει να καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια από μέρους των Αθηνών, παρά τις δυσκολίες που αναμφίβολα θα υπάρξουν, να προσεγγίσει την Ινδία και να προσπαθήσει να προωθήσει τα ιδιαίτερα συμφέροντά της στη χώρα αυτή.”

Γράφει σε άρθρο του για τα Νέα, ο Ιωάννης – Αλέξιος Ζέπος.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.