Προτάσεις για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνονται στο νέο άρθρο του γενικού διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου στην εφημερίδα “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο: “Μία επανάσταση στην αμυντική πολιτική θα απαιτούσε αξιοποίηση του αξιόλογου έμψυχου δυναμικού εσωτερικού και εξωτερικού, βαθιές τομές σε θέματα δομής δυνάμεων, οργάνωσης, εκπαίδευσης, και – ίσως το δυσκολότερο-, αλλαγή νοοτροπίας, ιδιαίτερα των πολιτικών μας. Επιπλέον, θα βοηθούσε ιδιαίτερα, η εμφάνιση μίας κρίσιμης μάζας εθνικά σκεπτόμενων και αναλόγως ενεργούντων επιχειρηματιών (“Ευεργετών”)”.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ.