“Για την Ελλάδα η συνέχιση της στρατηγικής “ειρηνικής” πίεσης, δηλαδή νόμιμης και νομιμοποιημένης αύξησης του κόστους όσον αφορά στη συνεχιζόμενη πολιτική έντασης που ακολουθεί η Τουρκία, συνιστά μονόδρομο. Απαραίτητη είναι ταυτόχρονα η δυναμική συμμετοχή της χώρας μας στη διαμόρφωση, το συντομότερο δυνατόν, του περιεχομένου της ευρωπαϊκής στρατηγικής “καρότου και μαστιγίου” που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της Τουρκίας,” επισημαίνει ο Παναγιώτης Τσάκωνας σε άρθρο του στα ΝΕΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.