Ο Αντώνης Καμάρας εξηγεί γιατί η Τουρκία είναι υπό προϋποθέσεις, κάποιες από τις οποίες ήδη εκπληρώνονται, στρατιωτικά αναχαιτίσιμη από την Ελλάδα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.