Ο Γιώργος Δικαίος εξηγεί την επιτακτικότητα με την οποία θα πρέπει να γίνουν κινήσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, τον ρόλο της κλιματικής διπλωματίας και τι αναμένεται για την επόμενη μέρα.