Άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Διαδικασίες περιοδικής αναθεώρησης» δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Η Καθημερινή».

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο: «Σε εποχές ευρύτατων και ταχύτατων αλλαγών, τεχνολογικής, πολιτικής, οικονομικής ή άλλης φύσης, είναι εξαιρετικά χρήσιμη η περιοδική επανεξέταση βασικών ζητημάτων, παραδοχών και πολιτικών έτσι ώστε είτε να επαληθεύεται η συνεχιζόμενη εγκυρότητά τους, είτε να διαπιστώνεται η ανάγκη αλλαγής. Στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων τονίζεται συχνά η ανάγκη άντλησης διδαγμάτων και συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων, αλλιώς «κινδυνεύουμε να πολεμήσουμε ξανά τον προηγούμενο πόλεμο».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο που δημοσιεύεται στην Καθημερινή, εδώ.