Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για την αναγκαιότητα των υπηρεσιών πληροφοριών στο σύγχρονο κόσμο, τα προβλήματα και τις αγκυλώσεις που αντιμετωπίζουν και την κοινωνική και πολιτική σύμπλευση που απαιτείται για τον εξορθολογισμό τους.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.