Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τις δηλώσεις του συντονιστή του προγράμματος γεωπολιτικής της ενέργειας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θεόδωρου Τσακίρη, στην εφημερίδα Le Monde. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2012.