Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Δρος Θάνου Ντόκου, στη γαλλική εφημερίδα Los Angeles Times. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου 2013.