Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Δρος Θάνου Ντόκου, στη βρετανική εφημερίδα The Guardian. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2013.