Σε οποιαδήποτε δύσκολη διαπραγμάτευση ο χρονικός παράγοντας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η κάθε πλευρά οφείλει να απαντήσει με πειστικό τρόπο στα ερωτήματα «Είναι η τρέχουσα χρονική περίοδος κατάλληλη για ενδεχόμενη συμφωνία; Υπέρ ποιας πλευράς κυλάει ο χρόνος; Πώς θα επηρεαστεί ο διμερής συσχετισμός ισχύος; Επειτα από Χ χρόνια θα είναι το διεθνές και περιφερειακό σκηνικό ευνοϊκότερο για τα συμφέροντά μου;». Τα ερωτήματα αυτά αποκτούν πρόσθετη σημασία σε ένα ζήτημα όπως το Κυπριακό, όπου συχνά τίθεται το ερώτημα των χαμένων ευκαιριών, και όπου μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων του 2004 ορισμένοι αναλυτές θεώρησαν –προφανώς εσφαλμένα– ότι επρόκειτο για την τελευταία ευκαιρία επίλυσης του προβλήματος. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιείται και σήμερα, ενδεχομένως με μεγαλύτερη πειστικότητα λόγω των έκρυθμων σχέσεων Ε.Ε. – Τουρκίας και της απρόβλεπτης συμπεριφοράς της Ερντογανικής Τουρκίας. Ποιες είναι εν προκειμένω οι καθοριστικές μεταβλητές και τα κρίσιμα ερωτήματα; Αναμένεται διπλωματική, στρατιωτική ή οικονομική αποδυνάμωση της άλλης πλευράς ή ενίσχυση ημών στους αντίστοιχους τομείς;  Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αλλαγής των σχέσεων της μιας ή της άλλης πλευράς με τις μεγάλες δυνάμεις;

Μπορεί να μεταβληθεί το περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας και ο διμερής συσχετισμός ισχύος, είτε με τη σύναψη συμμαχιών είτε με την εμπλοκή της μιας ή της άλλης πλευράς σε πρόσθετες διενέξεις; Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να στραφεί η Τουρκία κατά κύριο λόγο προς Ανατολάς (ή αντίθετα, προς Δυσμάς); Ποια θα είναι η επίδραση τυχόν νέων μεγάλων ενεργειακών ανακαλύψεων; Πώς θα επηρεάσει το πέρασμα του χρόνου, και η συνακόλουθη αλλαγή γενεών, τη διάθεση συμβιβασμού και συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων; Ποια θα είναι η εξέλιξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας, σημαντικής παραμέτρου στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού; Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αναγνώρισης του Ψευδοκράτους από αριθμό κρατών; Για όσους οραματίζονται ανέφικτες λύσεις, τα ερωτήματα αυτά είναι άνευ σημασίας. Για όσους όμως αναρωτιούνται αν μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση στο εγγύς μέλλον ή θα πρέπει να παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες, απαιτείται η προσεκτική ανάλυση των δεδομένων. Τα αποτελέσματα μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα.

Πηγή: Καθημερινή