Ο Μιχάλης Μυριάνθης αναλύει γιατί η Ρωσία, με τη μονομερή μεταβολή των συμβάσεων προμήθειας αερίου στον μεγαλύτερο και ασφαλώς καλύτερο πελάτη της, την ΕΕ, βλάπτει ανεπανόρθωτα την εμπορική της φερεγγυότητα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.