Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος εξηγεί πως για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα, πρέπει πρώτα να αναχθεί σε κρίσιμη απειλή για την εσωτερική ασφάλεια.

Click to read the article, in Greek.