Ο Παναγιώτης Τσάκωνας μιλάει στο συνέδριο Regional Growth Conference (RGC) για την ανακολουθία μεταξύ “λόγων και έργων” της Γερμανίας όσον αφορά στη μη-πρόσκληση της Ελλάδαςστην επικείμενη Διάσκεψη του Βερολίνου για το μέλλον της Λιβύης, για τις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις  καθώς και τη διαμόρφωση της νέας ευρωτουρκικής σχέσης μέσω της διασύνδεσης της αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης με την υποχρέωση εγκατάλειψης από την Τουρκία του casus belli και την αποδοχή του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη τη συζήτηση εδώ  από 07:33:00 έως 08:32:15