Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος επισημαίνει μια ανησυχητική αύξηση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων στη Θεσσαλονίκη, επηρεασμένη από την κοινωνικοπολιτική πόλωση και την έκθεση στη βία μέσω του διαδικτύου. Επισημαίνει το ρόλο του διαδικτύου στη διευκόλυνση της ριζοσπαστικοποίησης, αλλά προτείνει ότι τα προληπτικά μέτρα και η τεχνολογία μπορούν να συμβάλουν στον μετριασμό των επιπτώσεών της.

Διαβάστε τα σχόλια του Κύριου Ερευνητή, στα αγγλικά, εδώ.