Διαβάστε το άρθρο με τίτλο ‘Περίπλοκες ισορροπίες στον χώρο της ενέργειας’, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘Καθημερινή’ στις 26 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει αναφορά στο κείμενο πολιτικής ‘Μια Στρατηγική Ευκαιρία – Ο Ρόλος της Ελλάδας στο πλαίσιο του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου’ του Δρα. Θάνου Ντόκου, Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, και του Δρα. Θεόδωρου Τσακίρη, Συντονιστή Προγράμματος Γεωπολιτικής της Ενέργειας.

Διαβάστε επίσης το άρθρο ‘Το ελληνικό στοίχημα στους αγωγούς’, που δημοσιεύτηκε στην Ναυτεμπορική στις 5 Μαρτίου και το άρθρο ‘Energy market is a fine balancing act for Greece’ στην Herald Tribune στις 13 Μαρτίου.