Διαβάστε αναφορά στη συζήτηση που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα ‘Αποτελέσματα τουρκικών εκλογών και ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας’ την Τρίτη 21 Ιουνίου στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Αδέσμευτος Τύπος (22/6/11).