Η Ελλάδα γνωρίζοντας πως από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάρτιο του 2021 υπάρχει το ενδεχόμενο μιας άνευρης και αναποτελεσματικής δυτικής νουθεσίας της Τουρκίας, αυτό που έχει να κάνει είναι να συνεχίσει να κινείται δραστήρια σε όποιο γεωγραφικό σημείο αισθάνεται ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή. Προκειμένου να πετύχει μια συντονισμένη και αποτελεσματική συνεννόηση Δύσης – Τουρκίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.