Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη: «Φέτος θα κριθεί η μάχη». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 13 Ιανουαρίου 2013.