Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Καθηγητή Γιώργου Παγουλάτου στην Καθημερινή της Κυριακής, με θέμα: «Η έλευση του ιππικού και το φίδι του σωβινισμού». Το κείμενο δημοσιεύθηκε στις 26 Μαΐου 2013.