Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Ιωάννη Γρηγοριάδη, με θέμα: «Πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 21 Ιουνίου 2012.