Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο «Πραξικόπημα στην Αίγυπτο: Η αρχή του τέλους της Αραβικής Άνοιξης;» του Ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Ευάγγελου Βενέτη. Η ανάλυση δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή στις 3 Ιουλίου 2013.