Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του συντονιστή του προγράμματος γεωπολιτικής της ενέργειας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θεόδωρου Τσακίρη, στο ένθετο του Economist της εφημερίδας Καθημερινή. Η δημοσίευση του κειμένου με θέμα: «Αναγκαία η μεταστροφή υπέρ του TAP» πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012.