Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 17 Ιουλίου 2013.