Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Παθητική ή ενεργητική εξωτερική πολιτική;» Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 19 Ιουνίου 2013.