Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Η άνοδος και πτώση του Ερντογάν». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος της Κυριακής στις 9 Ιουνίου 2013.