Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Το κλειδί των θαλασσίων ζωνών». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Το Έθνος στις 6 Απριλίου 2013.