Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Διπλωματία των εξοπλισμών και αμυντική πολιτική». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 27 Φεβρουαρίου 2013.