Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Οικοδομώντας το μέλλον της χώρας». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 30 Ιανουαρίου 2013.