Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Μέση Ανατολή: Κογιανισκάτσι». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 21 Νοεμβρίου 2012.