Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρα. Θάνου Ντόκου στην Καθημερινή με θέμα: «Η ελληνική αμυντική πολιτική». Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 14 Μαρτίου 2011.