Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διεθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Το υποτιθέμενο πραξικόπημα που δεν έγινε». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 10 Οκτωβρίου 2012.