Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διεθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Οι σταυροφόροι, η φτώχεια και ο εξτρεμισμός». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Το Έθνος στις 23 Σεπτεμβρίου 2012.