Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Γενικού Διεθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Το δημογραφικό, παράπλευρη απώλεια της κρίσης». Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 29 Αυγούστου 2012.