Μπορείτε εδώ να διαβάσετε το άρθρο της Άννας Τριανταφυλλίδου, Καθηγήτριας και Ερευνήτριας  Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ,  και του Edward P. Joseph, Ερευνητή Α’  στο Κέντρο Johns Hopkins για τις Διατλαντικές Σχέσεις,  με θέμα την ελληνική κρίση. Το κείμενο δημοσιεύθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2013 στους New York Times.