Ασφάλεια & εξωτερική πολιτικήΠρόγραμμα Nοτιοανατολικής Ευρώπης | γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 2)
Διάλεξη της κας Έλμα Χαζημπέγκοβιτς, 01/12/2014
1 Δεκεμβρίου 2014