Στις 25 Νοεμβρίου 2022, το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών) φιλοξένησαν το τρίτο σεμινάριο εκδόσεων στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος H2020 MIGREC. Όπως ζητήθηκε από τους εταίρους του έργου το σεμινάριο επικεντρώθηκε στη δημοσίευση εγγράφων πολιτικής, σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα σεμινάρια τα οποία ήταν στην ακαδημαϊκή δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά.

Το σεμινάριο αυτό, με προσκεκλημένη ομιλήτρια την Αγγελική Δημητριάδη, με τίτλο “Turning research into policy”, βασίστηκε στο προηγούμενο το οποίο έγινε τον Μάιο με (μικρότερη) ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου στην Αθήνα. Σε αυτό το πολύ πρακτικό σεμινάριο, οι συμμετέχοντες έλαβαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το κοινό των φορέων χάραξης πολιτικής (ποιοι είναι και τι αναζητούν), τη δομή ενός εγγράφου πολιτικής, τα διαφορετικά στυλ και προσεγγίσεις, καθώς και τα συστατικά που πρέπει να συμπεριληφθούν αλλά και να αποφευχθούν. Οι 14 συμμετέχοντες από τις σχολές Πολιτικών Επιστημών και Γεωγραφίας εργάστηκαν στη συνέχεια σε μικρές ομάδες για να αναπτύξουν τα δικά τους κείμενα πολιτικής με την καθοδήγηση της Αγγελικής Δημητριάδη. Η ομάδα είχε πολλές ερωτήσεις στις οποίες έλαβε πρακτικές απαντήσεις και χρήσιμα σχόλια σχετικά με το πώς και πού να απευθύνουν τη δική τους ακαδημαϊκή έρευνα.