Οι Ερευνήτριες του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Αγγελική Δημητριάδη και Επικουρος Καθηγήτρια Παναγιώτα Μανώλη συμμετείχαν στο Εναρκτήριο Συνέδριο του προγράμματος FEUTURE (Το Μέλλον των Σχέσεων ΕΕ – Τουρκίας : Χαρτογράφηση Δυναμικής και ‘Έλεγχος Σεναρίων) το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Bilgi  στην Κωνσταντινούπολη  στις 26 και 27 Μαΐου 2016. Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμες εδώ.