Ευρωπαϊκοί θεσμοί & πολιτικές | Αμφιθέατρο Ι, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, 546 36, Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Συνέδριο: “Constitution-Making & Democracy in Troubled Times”
16 Δεκεμβρίου 2021 - 17 Δεκεμβρίου 2021