Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 (11:30-18:45) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Σίνα 31, Αθήνα), πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία το 3ο Ετήσιο Συνέδριο του Παρατηρητηρίου για τη Κρίση με θέμα:

«Οικονομική Διακυβέρνηση και Δημοκρατική Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν, αρχικά, τα οκτώ κείμενα που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό Επιστημονικών Άρθρων Νέων Επιστημόνων του Παρατηρητηρίου για την Κρίση (12:00-16:00).

1ο μέρος

2ο μέρος

Αναλυτικά τα άρθρα:

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Οικονομική Διακυβέρνηση στην ΕΕ: Προκλήσεις και Προοπτικές» (16:30-18:30), στην οποία συμμετείχαν οι:

  • Iain Begg (Professorial Research Fellow, European Institute, London School of Economics and Political Science)
  • Zsolt Darvas (Senior Fellow, Bruegel)
  • Stefano Micossi (Director General, ASSONIME, Professor, College of Europe)
  • Νίκος Χριστοδουλάκης (Πρώην Υπουργός, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή βραβείων στους συγγραφείς των τεσσάρων καλύτερων κειμένων που υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό Επιστημονικών Άρθρων Νέων Επιστημόνων του Παρατηρητηρίου για την Κρίση (18:30-18:45).

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.