Την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 έλαβε χώρα η 2η διαδικτυακή συνάντηση της ομάδας “Politics of Enlargement”, στην οποία ηγείται το ΕΛΙΑΜΕΠ στα πλαίσια προετοιμασίας του φετινού Civil Society and Think-Tank Forum που θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο στα Τίρανα.

Στη 2η αυτή συνάντηση στην οποία συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως η Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σερβίας, Tanja Miščević και μια σειρά ειδικών από την περιοχή και τη Δυτική Ευρώπη.

Θέμα της συνάντησης αυτής υπήρξε η ανάλυση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τη διαδικασία της διεύρυνσης και οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε αυτή να επιταχυνθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία των κυβερνήσεων της περιοχής και των συγκεκριμένων φορέων που ασχολούνται με πτυχές των διαπραγματεύσεων και της ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Εκτός προσοχής δεν έμεινε και το ζήτημα του πώς η ΕΕ θα μπορέσει να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον στην περιοχή για την ένταξη. Με τα δεδομένα αυτά, τέθηκε στο τραπέζι το πώς θα μπορούσα να αξιοποιηθεί η παρούσα συγκυρία για να δοθεί νέα ώθηση στη διεύρυνση προς τα δυτικά Βαλκάνια και ποιες συγκεκριμένες πολιτικές συστάσεις θα μπορούν να δημιουργηθούν που θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι εργασίες της ομάδας θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν ως το Σεπτέμβριο με την ανάπτυξη πολιτικών συστάσεων, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Φόρουμ των Τιράνων, αλλά και στη σύνοδο των ηγετών τον Οκτώβριο. Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμβάλει ως συνδιοργανωτής στην επιτυχή υλοποίηση του Civil Society and Think Tank Forum 2023.