Εκδήλωση |

PAVE: 2η (διαδικτυακή) συνάντηση με ειδικούς από τη Βόρεια Μακεδονία

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε τη 2η συζήτηση με ειδικούς από την Βόρεια Μακεδονία σε θέματα εξτρεμισμού και ριζοσπαστικοποίησης. Η διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο  πλαίσιο του ερευνητικού έργου PAVE –Προλαμβάνοντας και Αντιμετωπίζοντας τον Βίαιο Εξτρεμισμό μέσω της Κοινωνικής Ανθεκτικότητας στα Βαλκάνια και τη MENA – Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική – που χρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020. H ομάδα έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ, αποτελούμενη από τους Ιωάννη Αρμακόλα, Γιώργο Χρηστίδη και Μπλένταρ Φέτα, συζήτησαν με εκπροσώπους διαφόρων φορέων τα συμπεράσματα της έρευνας πεδίου που πραγματοποίησαν στην Βόρεια Μακεδονία σχετικά με τον σωρευτικό εξτρεμισμό, τα διαδικτυακά ή μη αφηγήματα και την (από) ριζοσπαστικοποίηση. Η σχετική έρευνα έλαβε χώρα σε δύο πόλης της Βόρειας Μακεδονίας, το Τέτοβο και το Κουμάνοβο, τον Ιούλιο του 2021.  Στην ειδική αυτή συζήτηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι κρατικών φορέων, όπως ανώτεροι αξιωματούχοι από την Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του Βίαιου Εξτρεμισμού και της Τρομοκρατίας στην Βόρεια Μακεδονία και από τον δήμο του Κουμάνοβο, εκπρόσωποι από την Ισλαμική Θρησκευτική Κοινότητα, σημαντικοί διεθνείς παίκτες όπως  εκπρόσωποι από την πρεσβεία των ΗΠΑ στα Σκόπια, το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE), και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), υποψήφιοι διδάκτορες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, που ασχολούνται ενεργά με την  με την αποτροπή και την αντιμετώπιση του Βίαιου Εξτρεμισμού (P/CVE).

Η διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, η ομάδα έκανε μια σύντομή παρουσίαση του έργου, των βασικών στόχων, τις περιοχές δράσης, καθώς και την γενική δομή των πακέτων εργασίας με τα οποία ασχολείται στο πλαίσιο του PAVE. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία καθώς και η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια της έρευνας πεδίου στην Βόρεια Μακεδονία, η οποία κατέληξε στην διεξαγωγή  29 συνεντεύξεων και τεσσάρων συζητήσεων ομάδων εστίασης. Στην συνέχεια, έγινε εκτενής παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου, συμπεριλαμβάνοντας τους πιο σημαντικούς παράγοντες κοινωνικής ανθεκτικότητας και ευαλωτότητας στον σωρευτικό εξτρεμισμό, τα διαδικτυακά ή μη αφηγήματα που χρησιμοποιούνται από εξτρεμιστικές ομάδες, και τον ρόλο των θρησκευτικών ηγετών, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών, της διασποράς, της διεθνούς κοινότητας στην παρεμπόδιση ή και την αύξηση της τοπικής ανθεκτικότητας απέναντι στον εξτρεμισμό. Οριζόντια ζητήματα όπως είναι η μνήμη και η κληρονομιά του πολέμου, καθώς και ο ρόλος των φύλων, εξετάστηκαν εκτενέστατα.

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, ο λόγος δόθηκε στους ειδικούς από την Βόρεια Μακεδονία προκειμένου να σχολιάσουν σε βάθος τα ευρήματα της έρευνας πεδίου. Μεταξύ άλλων, οι παρευρισκόμενοι αναφέρθηκαν στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι θρησκευτικές προσωπικότητες στην ενίσχυση  ανθεκτικότητας της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε εξτρεμιστικά φαινόμενα.  Τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση  στην  αδυναμία μετατροπής των σχετικών δράσεων  και πρωτοβουλιών σε πραγματικές πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής στην  Βόρεια Μακεδονία. Εν γένει, τέθηκε η αναγκαιότητα μετατροπής των ήδη υφιστάμενων δράσεων στον τομέα της ριζοσπαστικοποίησης σε μελλοντικές πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής ικανών να λειτουργήσουν και χωρίς την χρηματοδοτική βοήθεια του διεθνούς παράγοντα. Στο τέλος της συζήτησής, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία τους να λάβουν το τελικό κείμενο εργασίας και τις αντίστοιχες προτάσεις πολιτικής που παράχθηκαν από την ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο της δράσης PAVE.

Αναλυτές

Ιωάννης Αρμακόλας
Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Προγράμματος ΝΑ Ευρώπης
Γιώργος Χρηστίδης
Κύριος Ερευνητής, Εσωτερική πολιτική και Διεθνείς σχέσεις στη ΝΑ Ευρώπη
Μπλεντάρ Φετά
Ερευνητής, Εξωτερική & εσωτερική πολιτική, ανθρώπινα δικαιώματα στη ΝΑ Ευρώπη