Το Center for Global Politics του Freie Universität στο Βερολίνο σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Πανεπιστήμιο Sabanci στην Κωνσταντινούπολη διοργανώνωσαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Ρήξεις στις περιφερειακές σχέσεις: Τουρκία- ΕΕ σε αβέβαιη πορεία». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τις 4-17 Ιουνίου 2012 και η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου ήταν δωρεάν, ενώ υπήρξε οικονομική βοήθεια για όσους επελέγησαν να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη.

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Θερινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έλαβαν τέσσερις διδακτικές μονάδες, βάσει του European Credit Transfer System (ECTS) καθώς και βεβαίωση συμμετοχής από το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Sabancı University και το Freie Universität Berlin.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε  από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αφορούσαν τις νέες προσεγγίσεις στις διεθνείς σχέσεις, το ρόλο των νέων μέσων επικοινωνίας, και τις τρέχουσες εξελίξεις στην ΕΕ, την Τουρκία και τις γύρω περιοχές. Στο σεμινάριο συμμετείχαν Έλληνες, Τούρκοι και Γερμανοί ακαδημαϊκοί και φοιτητές.