Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο 9ο OUR OCEAN CONFERENCE 2024 με την οργάνωση 4 side events.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα στα αγγλικά εδώ.