Επίσκεψη στα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ πραγματοποίησε το TRENDS Research & Advisory, ερευνητικό ίδρυμα της Μέσης Ανατολής που ασχολείται με θεματικές που εκκινούν από τη διεθνή ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και την οικονομία έως την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης συνάντησης γνωριμίας, παρουσιάστηκαν οι δράσεις των δύο Ιδρυμάτων και συζητήθηκαν τομείς κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος. Στη συνάντηση συμμετείχαν από το TRENDS Research & Advisory ο CEO, Δρ. Mohamed Abdulla Al Alli, ο Chief Global Officer, κ. Awadh Mohamed AlBreiki, και ο Scientific Advisor Δρ Stephen Scalet, ενώ από το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια, καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, η Επικεφαλής Προγράμματος για το Κλίμα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση,  ο Δρ. Γιώργος Δικαίος, Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ για την Κλιματική Διπλωματία, τη Βιωσιμότητα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και ο Γιώργος Βουρλάκης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης.