Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 το ΕΛΙΑΜΕΠ υποδέχτηκε τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, κ. Geoffrey Pyatt προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με τις προοπτικές στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας και την γενικότερη κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα, του τομέα χάραξης πολιτικών και ακαδημαϊκοί.