Την Πέμπτη 6 Απριλίου υποδεχτήκαμε στο ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. H συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, εστίασε στις τρέχουσες εξελίξεις, στις μελλοντικές προκλήσεις της ΕΕ και στις σημαντικότερες κρίσεις των τελευταίων ετών.